Obec Ďurkov
Ďurkov 274, Ruskov
0615/2013/V-RG
Dátum: 17.12.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dvorianky
Lipová 79/1, Parchovany
0580/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dvorníky
, Dvorníky 428
0010/2016/V-RG
Dátum: 22.03.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dvorníky
, Dvorníky 428
0157/2013/V-RG
Dátum: 23.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Folkušová
Folkušová 1, Príbovce
0239/2013/V-RG
Dátum: 08.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Fričkovce
Fričkovce 103, Fričkovce
0317/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Gajary
Hlavná 67, Gajary
0221/2013/V-RG
Dátum: 05.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Geča
, Geča 382
0403/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Gemerská Hôrka
, Gemerská Hôrka 151
0080/2015/V-RG
Dátum: 02.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Gemerská Hôrka
, Gemerská Hôrka 151
0134/2013/V-RG
Dátum: 27.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Gemerský Jablonec
Hlavná 1, Gemerský Jablonec
0210/2013/V-RG
Dátum: 02.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Gerlachov
Hlavná 110, Gerlachov
0444/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Granč - Petrovce
Gašparovec 107/8 , Beharovce
0602/2013/V-RG
Dátum: 25.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Gyňov
Čanianska 3, Gyňov
0104/2013/V-RG
Dátum: 19.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Habura
Habura 63 , Habura
0015/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Habura
Habura 63 , Habura
0472/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hačava
Hačava 47, Turňa nad Bodvou
0182/2013/V-RG
Dátum: 29.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Háj
Háj 112, Turňa nad Bodvou
0043/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Háj
Háj 112, Turňa nad Bodvou
0418/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Haniska
, Haniska 248
0138/2013/V-RG
Dátum: 04.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom