Obec Domaniža
Domaniža 426, Domaniža
0070/2015/V-RG
Dátum: 30.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Domaniža
Domaniža 426, Domaniža
0483/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Drahňov
č. 154, Drahňov
0054/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Drahovce
Hlavná 429/127, Drahovce
0385/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Drienovec
Drienovec 368, Drienovec
0107/2013/V-RG
Dátum: 19.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Drienovo
Drienovo 55, Čabradský Vrbovok
0467/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Družstevná pri Hornáde
Hlavná 38, Družstevná pri Hornáde
0002/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dubinné
Dubinné 9, Dubinné
0047/2016/V-RG
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dubodiel
Dubodiel 33, Dubodiel
0028/2016/V-RG
Dátum: 30.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dubovany
Dubovany 200, Veselé pri Piešťanoch
0406/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dúbrava
Dúbrava 54, Beharovce
0578/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dúbrava
, Dúbrava 192
0413/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dúbravy
, Dúbravy 196
0022/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dúbravy
, Dúbravy 196
0119/2013/V-RG
Dátum: 25.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Ducové
Ducové 121, Moravany nad Váhom
0388/2013/V-RG
Dátum: 11.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dukovce
Dukovce 27, Kuková
0120/2013/V-RG
Dátum: 25.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dulov
Dulov 168, Pruské
0039/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dulov
Dulov 168, Pruské
0124/2013/V-RG
Dátum: 25.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dulov
Dulov 168, Pruské
0597/2013/V-RG
Dátum: 15.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Ďurkov
Ďurkov 274, Ruskov
0450/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou