GOLF RESORT HRUBÁ BORŠA, s. r. o.
Mojmírova 8, Bratislava
0576/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Hlinická kanalizačná, s.r.o.
Strojárska 359, Hliník nad Hronom
0030/2016/V-RG
Dátum: 17.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Hlinická kanalizačná, s.r.o.
Strojárska 359, Hliník nad Hronom
0001/2013/V-RG
Dátum: 15.02.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
HOREZZA, a. s.
Teplická 81, Pieštany
0529/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
HOREZZA, a. s.
Teplická 81, Pieštany
0599/2013/V-RG
Dátum: 15.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
0016/2013/V-RG
Dátum: 09.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
0300/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
0555/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
0553/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
0147/2015/V-RG
Dátum: 21.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
ISI group s. r. o.
Šustekova 49, Bratislava 5
0546/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
0301/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
IUSA 1, s.r.o.
Mraziarenská 6 , Bratislava II
0548/2013/V-RG
Dátum: 06.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Jozef Janiš-EKO-STAVSOL
Drietoma 707, Drietoma
0100/2013/V-RG
Dátum: 17.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
0535/2013/V-RG
Dátum: 14.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
0275/2013/V-RG
Dátum: 19.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
0153/2013/V-RG
Dátum: 19.07.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
KUBO spol. s r.o., Košice
Pri Hrušove 22 , Košice - Ťahanovce
0544/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
KUNKUR s. r. o.
Vyšehradská 12, Bratislava - mestská časť Petržalka
0009/2016/V-RG
Dátum: 17.03.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
0017/2016/V-RG
Dátum: 16.06.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou