Obec Ožďany
Ožďany 160, Ožďany
Dátum: 17.10.2013
Poznámka:
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
Dátum: 08.01.2015
Poznámka:
Obec Rudník
Rudník 205, Jasová
Dátum: 20.01.2016
Poznámka:
Obec Šimonovce
Šimonovce 146, Šimonovce
Dátum: 18.10.2013
Poznámka:
Obec Hrnčiarske Zalužany
Hlavná 90, Hrnčiarske Zalužany
Dátum: 08.01.2015
Poznámka:
Obec Kecerovce
, Kecerovce 92
Dátum: 03.02.2016
Poznámka:
Obec Šintava
, Šintava 244
Dátum: 18.10.2013
Poznámka:
Obec Svinia
Hlavná 87/10, Svinia
Dátum: 10.03.2015
Poznámka:
Obec Veľký Grob
, Veľký Grob 272
Dátum: 23.03.2016
Poznámka:
Obec Pohorelá
Nová 392, Pohorelá
Dátum: 18.10.2013
Poznámka:
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
Dátum: 23.03.2015
Poznámka:
Obec Bačkovík
Bačkovík 41, Bačkovík
Dátum: 04.04.2016
Poznámka:
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
Dátum: 19.10.2013
Poznámka:
Obec Lackov
Lackov č. 20, Lackov
Dátum: 23.03.2015
Poznámka:
Obec Dvorníky
, Dvorníky 428
Dátum: 04.05.2016
Poznámka:
Obec Podhorie
Podhorie 84, Podhorie
Dátum: 21.10.2013
Poznámka:
Obec Častkov
Častkov 35, Častkov
Dátum: 23.02.2015
Poznámka:
Obec Ivanka pri Nitre
Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre
Dátum: 29.06.2016
Poznámka:
Obec Horná Ždaňa
, Horná Ždaňa 167
Dátum: 21.10.2013
Poznámka:
Obec Malé Borové
Malé Borové 34, Zuberec
Dátum: 26.05.2015
Poznámka: