Predseda úradu Andrej Juris a riaditeľ Kancelárie úradu Rudolf Slezák predstavili dňa 12.09.2022 na zasadnutí Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Správu o činnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2021. Poslanci po diskusii týkajúcej sa aktuálnej situácie s energiami materiál zobrali na vedomie.
Poslanci NR SR prerokovali Výročnú správu ÚRSO za rok 2021 Zobraziť galériu