Počas minulého týždňa sa na pôde úradu v Bratislave a online formou, stretli tri veľké pracovné skupiny, ktorých členmi sú okrem pracovníkov ÚRSO aj zástupcovia regulovaných subjektov a tzv. tretích strán. Rokovaní sa zúčastnili aj predseda Regulačnej rady Ján Ďuriš, predseda ÚRSO Andrej Juris a členovia Regulačnej rady.
Pokračuje príprava novej Regulačnej politiky na roky 2023 - 2027, prebiehajú stretnutia veľkých pracovných skupín Zobraziť galériu
ÚRSO má v súčasnosti vypracovanú tzv. nultú verziu Regulačnej politiky a práve tá bola predmetom rokovaní troch veľkých pracovných skupín (Dodávka elektriny a plynu, Preprava, distribúcia a uskladňovanie plynu a s nimi súvisiace služby a Teplárenstvo).

Zástupcovia regulovaných subjektov konkrétne pripomienkovali a dopĺňali textový materiál a následne diskutovali s odbornými pracovníkmi ÚRSO.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Cieľom činnosti týchto pracovných skupín je dať zo strany ÚRSO adekvátny priestor regulovaným subjektom, aby sa spolupodieľali na príprave tohto strategického materiálu. Ich relevantné pripomienky budú zapracované do nultej verzie Regulačnej politiky a ďalej sa bude upravovať jej textácia tak, aby sme v maximálne možnej miere došli ku konsenzu.“

Po troch zasadnutiach veľkých pracovných skupín budú v nasledujúcich dňoch nasledovať ďalšie, a to veľké pracovné skupiny : Podpora OZE a KVET a s nimi súvisiace témy, Prenos a distribúcia elektriny a s nimi súvisiace služby a Vodárenstvo.

Čo je Regulačná politika

Regulačná politika je strategický dokument, ktorý upravuje vykonávanie regulácie počas určeného regulačného obdobia. Regulačná politika je záväzná počas určeného regulačného obdobia pre všetkých účastníkov trhu v sieťových odvetviach. V súčasnosti ÚRSO pripravuje novú Regulačnú politiku na roky 2023 - 2027.