Kolektívna zmluva zabezpečuje aj pre tento rok v pracovnoprávnom postavení na ÚRSO vyvážené práva pre zamestnancov i zamestnávateľa.
Podpis Kolektívnej zmluvy na rok 2021 Zobraziť galériu
Za účasti predsedu ÚRSO Andreja Jurisa, riaditeľa osobného úradu ÚRSO Petra Rusiňáka, predsedu závodného výboru odborovej organizácie ÚRSO Erika Jančíka a tajomníka závodného výboru odborovej organizácie ÚRSO Olivera Púčeka bola dňa 31.05.2021 na pôde úradu podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2021.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Chcem sa poďakovať členom Odborovej organizácie ÚRSO za korektný dialóg a takúto vzájomnú konštruktívnu spoluprácu si veľmi vážim.“

Predseda závodného výboru odborovej organizácie ÚRSO Erik Jančík: „Tiež sa chcem poďakovať vedeniu úradu za ústretový prístup pri vypracovávaní novej Kolektívnej zmluvy, najmä s ohľadom na ochranu práv zamestnancov.“

Kolektívna zmluva na rok 2021 reflektuje úpravu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a v oblasti práv a benefitov zamestnancov nadväzuje na štandardy z minulosti. Zároveň odzrkadľuje korektnosť sociálneho dialógu na úrade.