Naďalej žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností uprednostňovali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne e-mailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Úrad upravuje úradné hodiny podateľne nasledovne:

Podateľňa je otvorená v čase od 09:00 do 14:00 hod.,
(obedná prestávka v čase 12:00 – 12:30 hod.)
 

V priestoroch pracovísk úradu budú i naďalej uplatňované pravidlá vedúce k minimalizácii prenosu ochorenia COVID-19, ako je dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk a nosenie respirátora FFP-2, resp. rúška, v prípade novely príslušnej vyhlášky ÚVZ SR. 

Úrad v súčasnosti preferuje v maximálne možnej miere komunikáciu s externými subjektami využitím telekonferencií, videohovorov, e-mailovej a telefonickej komunikácie a pod.