Dňa 29.06.2022 sa v Ramalláhu uskutočnilo oficiálne otváracie podujatie twinningového projektu EÚ v Palestíne za účasti ÚRSO pod názvom „Posilnenie inštitucionálnej kapacity Palestínskeho úradu pre energiu a prírodné zdroje (PENRA) a Palestínskej rady pre reguláciu elektriny (PERC)“.
Oficiálny začiatok twinningového projektu EÚ v Palestíne za účasti ÚRSO Zobraziť galériu
Podujatia sa zúčastnili H.E. Ing. Zafer Milhem, predseda Palestínskeho úradu pre energetiku a prírodné zdroje PENRA, Eng. Hamdi Tahboud, výkonný riaditeľ Palestínskej rady pre reguláciu elektrickej energie PERC, H.E. Sven Kuhn von Burgsdorff vedúci delegácie EÚ, či poradca pre strategické záležitosti predsedu vlády Palestíny H.E. Dawood AlDeek. Slovenskú stranu na podujatí zastupovali rezidenčný twinningový poradca Milan Cigáň a zástupca slovenského veľvyslanca na teritóriu Palestíny Sami Peggy.

Podujatie otvoril H.E. Ing. Zafer Milhem, ktorý zdôraznil dôležitosť tohto projektu pri reštrukturalizácii a rozvoji palestínskeho energetického sektora, vrátane právnych, legislatívnych, regulačných a inštitucionálnych aspektov, prostredníctvom jasnej strategickej vízie rozvoja energetiky na úroveň, ktorá zodpovedá požiadavkám ekonomického a priemyselného rozvoja. Zástupca slovenského veľvyslanca na teritóriu Palestíny Sami Peggy zasa vyjadril presvedčenie, že tím odborníkov zo Slovenska (ÚRSO), Talianska a Grécka bude schopný poskytnúť palestínskym kolegom cenné rady, ako zlepšiť trh s energiou v Palestíne, ako posilniť kompetencie prijímajúcich inštitúcií a zabezpečiť ich realistické uplatňovanie a ako sa vyhnúť zbytočným nedostatkom pri rozvoji palestínskeho energetického sektora.

Viac informácii o podujatí nájdete v oficiálnej tlačovej správe tu: (PDF, 182,28 KB)