A.En. Slovensko s.r.o.
A. Kmeťa 17, Martin
Dátum: 07.02.2013
Poznámka:
Duchonka s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 01.02.2013
Poznámka:
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 22.01.2013
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 21.01.2013
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 15.01.2013
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Dátum: 14.01.2013
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Dátum: 11.01.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 10.01.2013
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 09.01.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0023/2014/E-OP (PDF)
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 04.01.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 12.12.2012
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 06.12.2012
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0022/2014/E-OP (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 29.11.2012
Poznámka: