ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 04.01.2013
Poznámka:
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 06.03.2020
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 29.07.2019
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 03.05.2019
CC INFRA, s.r.o.
Palisády 47, Bratislava
Dátum: 03.04.2017
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 22.05.2014
Poznámka:
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 10.06.2014
Poznámka:
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 10.06.2014
Poznámka:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 24.06.2014
Poznámka:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 24.06.2014
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 29.04.2020
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 29.04.2020
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
Biotika a.s.
, Slovenská Ľupča 566
Dátum: 03.06.2014
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 30.11.2015
Poznámka:
BIATEC ENERGY s. r. o.
Ventúrska 7, Bratislava
Dátum: 19.05.2014
Poznámka:
BIATEC ENERGY s. r. o.
Ventúrska 7, Bratislava
Dátum: 19.05.2014
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka:
BCF ENERGY, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 16.09.2019
BCF ENERGY, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 16.09.2019