Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 19.05.2014
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 21.04.2016
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 21.04.2016
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 13.05.2014
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 05.03.2013
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 05.03.2013
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 16.01.2014
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.11.2018
Poznámka: ,
K Rozhodnutiu číslo 0023/2018/E-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 29.11.2018, [PDF]
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.11.2018
Poznámka: ,
K Rozhodnutiu číslo 0019/2018/E-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 28.11.2018, [PDF]
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.11.2017
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.11.2017
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0023/2016/E-OP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0060/2013/E-OP [PDF]
ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 01.12.2014
Poznámka: