VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.11.2019
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 10.12.2020
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 22.01.2013
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 10.02.2014
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 19.03.2015
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 12.07.2016
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 20.11.2017
Poznámka:
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 14.05.2018
Poznámka:
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 10.02.2014
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 19.03.2015
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 12.08.2016
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 20.11.2017
Poznámka:
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 14.05.2018
Poznámka:
Duchonka s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 01.02.2013
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Dátum: 13.02.2014
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 10.04.2015
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 12.08.2016
Poznámka: