ÚRSO oznamuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli dňa 27. 06. 2024 vyhlásené tieto vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví:
päsť ukazuje na znak práva Zobraziť galériu
  1. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 147/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve.
  2. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 146/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu.

Uvedené vyhlášky nadobudnú účinnosť dňa 01. 07. 2024.