Predseda úradu Andrej Juris spolu s riaditeľom kancelárie úradu Rudolfom Slezákom a riaditeľom odboru ekonomiky, informatiky a správy Radoslavom Kasanderom oboznámili dňa 13.06.2022 členov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti s návrhom záverečného účtu ÚRSO za rok 2021. Poslanci následne po krátkej diskusii tento návrh schválili.
Návrh záverečného účtu úradu za rok 2021 v NR SR Zobraziť galériu