Vláda SR dňa 25.01.2023 na svojom rokovaní schválila návrh Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorý vypracoval ÚRSO. Predseda úradu Andrej Juris: “Chcem sa poďakovať všetkým expertom, ktorí sa na príprave tohto dôležitého dokumentu podieľali. Schválený návrh koncepcie je súborom odporúčaní, ktoré by mali v strednodobom horizonte významne zvýšiť mieru dlhodobej udržateľnej dostupnosti energií a pitnej vody pre sociálne zraniteľné domácnosti v Slovenskej republike. Vítam, že do nadrezortnej pracovnej skupiny, ktorá bude materiál ďalej detailizovať a navrhovať konkrétne legislatívne opatrenia, sa prihlásili ďalšie rezorty oproti tomu, ako bolo pôvodne navrhované.”
fotozvlady Zobraziť galériu

Samotný materiál nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27993/2