V zmysle platnej legislatívy SR museli dodávatelia elektriny a plynu predložiť cenové návrhy na ÚRSO do konca októbra 2023, ak požadujú mať schválenú zmenu regulovaných cien za dodávku elektriny a plynu s účinnosťou od 01.01.2024. Na úrad prišlo 53 cenových návrhov na dodávku elektriny a 28 cenových návrhov na dodávku plynu a evidujeme tiež predložené cenové návrhy na zmenu cien tepla v roku 2024 od vyše 100 dodávateľov tepla. Príslušné cenové konania už prebiehajú, pričom ich kompletnú finalizáciu očakávame do konca tohto roka.
lightbulb-g66301a860_1280 Zobraziť galériu

Úrad nikdy vopred nekomentuje výsledok cenových konaní pred ich finálnym ukončením. Preto v tejto chvíli môžeme iba konštatovať určité trendy a princípy, ktoré sú reflektované v cenových návrhoch a konaniach.

Z predložených cenových návrhov na dodávku elektriny pre domácnosti vyplýva, že dodávatelia zohľadnili vo svojich cenových návrhoch rozhodnutie MH SR vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ). Vzhľadom na pomerne neskorý termín vydania tohto rozhodnutia bývalým vedením MH SR, viacerí dodávatelia museli upravovať už podané cenové návrhy.

V rámci prebiehajúcich cenových konaní na úrade prísne posudzujeme oprávnenosť nákladov energetických firiem a zohľadňujeme pokles trhových cien energií v zmysle príslušnej legislatívy.

Predložené cenové návrhy na dodávku elektriny pre ostatné skupiny zraniteľných odberateľov, ako aj cenové návrhy na dodávku plynu pre všetky skupiny zraniteľných odberateľov tak musia zohľadňovať   medziročný pokles trhových cien elektriny a plynu. 

Dovoľujeme si však upozorniť, že trhové ceny energií sú napriek poklesu v posledných mesiacoch stále výrazne vyššie ako boli pred energetickou krízou, v roku 2020.

Očakávame, že príslušné cenové konania budú kompletne sfinalizované do konca roka 2023.