V pondelok 24.10.2022 sa predseda úradu Andrej Juris zúčastnil na Bratislavskom hrade rokovania hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktoré v rámci slovenského predsedníctva v tomto formáte zvolal predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský.
Na hrade so zástupcami výborov pre hospodárske záležitosti krajín Vyšehradskej štvorky Zobraziť galériu

Počas rokovania predseda úradu a zástupcovia hospodárskych výborov svoju pozornosť upriamili predovšetkým na otázky vysokých cien energií a ich dramatickým dopadom na domácnosti a ekonomiku. Vymenili si pritom nielen poznatky a skúsenosti o spôsobených škodách, ale prebrali  najmä riešenia, ktoré majú potenciál v čo najkratšom možnom čase cenové hladiny optimalizovať a zastabilizovať trh s energiami. Na stole sa tak ocitli otázky týkajúce sa možností regulačného rámca, znižovania energetickej spotreby, flexibility a rozsahu štátnej pomoci, reforiem trhu s energiami, plnenia cieľov EÚ v oblasti životného prostredia s ohľadom na riziká súvisiace s konkurencieschopnosťou regiónu, ale aj otázky solidarity veľkých energetických producentov.