V októbri 2022 sa aj za účasti ÚRSO uskutočnilo zasadnutie Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER). Témou boli možnosti reformy trhu s elektrickou energiou v EÚ.
Možnosti reformy trhu s elektrickou energiou v EÚ Zobraziť galériu

ÚRSO sa aktívne zúčastňuje rokovaní na úrovni regulačných orgánov pre energetiku, vrátane tých, ktoré sú v súčinnosti s agentúrou ACER. Ich cieľom je v súčasnosti najmä potreba čeliť mimoriadnej situácii na trhu s energiami spôsobenej extrémnymi nárastami cien a neistotou dodávok fosílnych palív.

 

Zo záverov októbrového zasadnutia Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky vyplýva, že štrukturálna reforma dlhodobého usporiadania trhu s elektrinou v EÚ je mimoriadne dôležitá, a musí sa riešiť komplexne. Je nepravdepodobné, že by sa zásadná reforma trhu mohla zrealizovať narýchlo, nakoľko by mala byť zameraná na riešenie budúcich výziev a zmiernenie potenciálnych budúcich kríz.

 

Z diskusie regulátorov členských štátov vyplýva, že trh s energiami funguje aj v extrémnych situáciách, preto nie je dôvod ho zásadne meniť. Kľúčovým prvkom je udržateľnosť, aby z dlhodobého hľadiska prijaté reformy reflektovali dôsledky extrémnych situácií a boli odolné voči akejkoľvek budúcej kríze.

 

Dlhodobá štruktúra usporiadania trhu s elektrinou by mala tiež reflektovať potrebu zabezpečenia stability obnoviteľných zdrojov posilnením výrobného a distribučného systému, zvýšiť mieru elektrifikácie a mieru integrovaného systému s digitalizáciou a kybernetickou bezpečnosťou. Optimálny systém s energiami by mal byť nákladovo efektívny, odolný, flexibilný a spoľahlivý a mal by zabezpečiť dostupnosť.

 

ÚRSO sa na zasadnutí ACER prikláňal k potrebe vyjadrenej mnohými regulátormi: solídne riešenie vyžaduje solídnu prípravu, preto je dôležité poistiť systém voči extrémnym situáciám. Kritériá na nastavenie vhodného dizajnu trhu sa týkajú cenovej dostupnosti, udržateľnosti z hľadiska kompatibility s energetickou transformáciou, podpory energetickej účinnosti a odolnosti z hľadiska bezpečnosti dodávok.

 

Záver zo zasadnutia ACER - záleží nám na dobrom fungovaní trhu s energiami, na dostupnej energii pre všetkých, na ochrane spotrebiteľa, ako aj dodávateľa, investičných signáloch, bezpečnej a spoľahlivej dodávke energií a cenovej dostupnosti.

 

 

Neoficiálny preklad záverov októbrového zasadnutia ACER: „Možnosti reformy trhu s elektrickou energiou v EÚ“ nájdete tu: ACER-moznosti zmien na trhu s elektrinou-oktober 2022