Z iniciatívy predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka sa na pôde úradu v Bratislave uskutočnilo dňa 09.04.2024 mimoriadne pracovné stretnutie, ktoré sa týkalo budúcnosti slovenskej energetiky a s tým súvisiacimi možnosťami využitia výrobného potenciálu podnikov v oblasti výroby elektriny s účasťou štátu. Na stretnutie boli pozvaní ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s. Branislav Strýček a generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba, š.p. Peter Molda.
Účastníci mimoriadneho pracovného stretnutia Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Našim zámerom pri organizovaní tohto stretnutia na pôde úradu bolo prediskutovať na najvyššej úrovni zámery z oblasti energetiky pre rozvoj výrobného potenciálu štátnych podnikov. Preto tu dnes rokovali samotní predstavitelia akcionárov, nakoľko ministerstvo hospodárstva vykonáva akcionárske práva v spoločnosti Slovenské elektrárne a ministerstvo životného prostredia zasa v podniku Vodohospodárska výstavba.“

Témami stretnutia boli zámery výrobných podnikov, komplexita podpory energeticky náročného priemyslu v SR, ako aj podpora iných oblastí priemyslu a ekonomiky SR zaťažených globálnou energetickou nestabilitou, napríklad automobilový priemysel. Účastníci rozoberali  s tým súvisiace možnosti rozvoja výrobného potenciálu štátnych podnikov, rozvoja nových technológií v súlade s požiadavkami EÚ, ako napríklad problematiku inštalácie fotovoltiky a batériových úložísk, a hovorilo sa aj o potenciály konkrétnych projektov, ako napríklad prečerpávacej vodnej elektrárni Ipeľ.

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Dohodlo sa, že už zajtra sa na pracovnej úrovni stretnú pracovníci Slovenských elektrární, Vodohospodárskej výstavby a úradu a dnešné dohody začnú pretavovať do konkrétností a reality. Za najdôležitejšie z dnešného stretnutia však považujem skutočnosť, že sme spoločne našli a pomenovali viacero oblastí, ktoré sú aktuálne v slovenskej energetike, priemysle i spoločnosti.“

 

O ďalších krokoch v tejto téme bude úrad verejnosť priebežne informovať.