Na návrh predsedu úradu Jozefa Holjenčíka dňa 21.02.2024 vymenovala Vláda SR do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu Lindu Vaškovičovú. Funkcie sa ujme 01.03.2024. V súlade s kompetenčným zákonom má s účinnosťou od 01.02.2024 postavenie ostatného ústredného orgánu štátnej správy aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Uvedená zmena postavenia úradu v štruktúre orgánov štátnej správy indikuje potrebu konštituovať pozíciu generálneho tajomníka služobného úradu. Linda Vaškovičová už na úrade pôsobila v rokoch 2014 až 2020.
Nanotechnológie, ktoré premenia okná v solárne ohrievače Zobraziť galériu