Úrad oznamuje, že v oblasti elektroenergetiky ukončil všetky cenové konania na rok 2024, pričom z nich pozitívny vplyv bude mať najmä úradom určená hodnota tarify za prevádzkovanie systému a tiež výška tarify za systémové služby, ktorá je nižšia ako bola jej hodnota určená nariadením vlády SR. Podobne bude nižšia aj cena elektriny na straty. Cenové konania boli ukončené aj v plynárenstve, pričom ceny plynu zostávajú rovnaké ako v roku 2023. Cena tepla určená úradom k 01.01.2024 klesla v priemere oproti cene určenej k 31.12.2023 pre domácnosti o cca 14 % a pre ostatných odberateľov o cca 16 %. Úrad pritom zdôrazňuje, že ide o priemer cien tepla v rámci celej Slovenskej republiky. Od 01.01.2024 sa zároveň zmenili (zvýšili) ceny v štyroch vodárenských spoločnostiach (v SR pôsobí celkovo 14 veľkých VS), jedna VS menila iba cenu odpadovej vody a tri VS menili cenu pitnej aj odpadovej vody:
Ilustračný obrázok Stožiare rozvodov energie Zobraziť galériu

Úrad oznamuje, že v oblasti elektroenergetiky ukončil všetky cenové konania na rok 2024, pričom z nich pozitívny vplyv bude mať najmä úradom určená hodnota tarify za prevádzkovanie systému a tiež výška tarify za systémové služby, ktorá je nižšia ako bola jej hodnota určená nariadením vlády SR. Podobne bude nižšia aj cena elektriny na straty.
Cenové konania boli ukončené aj v plynárenstve, pričom ceny plynu zostávajú rovnaké ako v roku 2023. Cena tepla určená úradom k 01.01.2024 klesla v priemere oproti cene určenej k 31.12.2023 pre domácnosti o cca 14 % a pre ostatných odberateľov o cca 16 %. Úrad pritom zdôrazňuje, že ide o priemer cien tepla v rámci celej Slovenskej republiky.
Od 01.01.2024 sa zároveň zmenili (zvýšili) ceny v štyroch vodárenských spoločnostiach (v SR pôsobí celkovo 14 veľkých VS), jedna VS menila iba cenu odpadovej vody a tri VS menili cenu pitnej aj odpadovej vody:

Oravská vodárenská spoločnosť – odpadová voda nárast o 6,55 %, dopad na priemernú 3-člennú rodinu so spotrebou vody 34 m3/osoba/rok- zvýšenie nákladov o 13,08 €/rok s DPH,

Vodárenská spoločnosť Ružomberok – pitná voda nárast o 24,49 %, odpadová voda nárast o 1,71 %, dopad na priemernú 3-člennú rodinu so spotrebou vody 34 m3/osoba/rok- zvýšenie nákladov o 26,24 €/rok s DPH,

Trenčianske vodárne a kanalizácie – pitná voda nárast o 14,04 %, odpadová voda nárast o 11,10 %, dopad na priemernú 3-člennú rodinu so spotrebou vody 34 m3/osoba/rok- zvýšenie nákladov o 40,51 €/rok s DPH,

Severoslovenské vodárne a kanalizácie – pitná voda nárast o 4,18 %, odpadová voda nárast o 4,42 %, dopad na priemernú 3-člennú rodinu so spotrebou vody 34 m3/osoba/rok- zvýšenie nákladov o 12,95 €/rok s DPH.