ÚRSO aktívne monitoruje dynamický vývoj v legislatívnych zmenách na úrovni EÚ a v rámci pracovných skupín sa podieľa na tvorbe podporných dokumentov týkajúcich sa regulácie energetiky, ktoré budú následne implementované aj v sekundárnej legislatíve SR.
„Fit for 55 package“ - najnovší vývoj v európskej energetickej legislatíve Zobraziť galériu
ÚRSO dáva v tejto súvislosti do pozornosti zásadný prejav komisárky EÚ pre energetiku Kadri Simson, ktorý predniesla dňa 26. 05. 2021 na zasadnutí výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) k aktuálnej európskej téme: „Fit for 55 package“.

Tento legislatívny balíček predstaví Európska komisia v priebehu roka 2021 a ide o jednu z najambicióznejších revízií energeticko-klimatickej politiky v histórii EÚ, ktorá zároveň ponúka možnosti riešenia klimatických zmien a poskytuje zásadné príležitosti na obnovu a udržateľnosť hospodárstva.

Ako uviedla Kadri Simson „Fit for 55 package“ bude obsahovať napríklad tieto legislatívne návrhy:
  • Revízia smerníc o energetickej účinnosti a energii z obnoviteľných zdrojov, 
  • Posilnenie a rozšírenie systému obchodovania s emisiami,
  • Revízia smernice o zdaňovaní energie,
  • Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc,
  • Vodík a dekarbonizácia trhov s plynom,
  • Návrh nariadenia o znižovaní emisií metánu,
  • Posilnenie energetickej hospodárnosti budov.

Podľa Kadri Simson členské štáty EÚ vyvinú maximálne úsilie na národnej úrovni s cieľom dosiahnuť stanovené ciele balíčka a to aj vďaka rozvoju oblastí s najväčším potenciálom energetickej efektívnosti - počnúc budovami, dopravou a priemyslom.

Celý prejav Kadri Simson nájdete tu: