Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 09.09.2012 zúčastnil workshopu “Fit for 55” a slovenská energetika, ktorý sa venoval novému balíku európskej legislatívy a jeho možným dopadom na firemný sektor a domácnosti v Slovenskej republike.
„Fit for 55” a slovenská energetika Zobraziť galériu
Workshop „Fit for 55” a slovenská energetika sa konal z iniciatívy poslanca Európskeho parlamentu Roberta Hajšela, a organizoval ho Slovenský plynárenský a naftový zväz.

Andrej Juris v panelovej diskusii s Robertom Hajšelom, štátnym tajomníkom MH SR Karolom Galekom a Petrom Olajošom z AZZZ SR predstavil otázky, ktoré ÚRSO rieši v súčasnosti, aj v súvislosti s balíkom Fit for 55. Patrí sem prolongácia podpory existujúcich OZE, integrácia obnoviteľných zdrojov do energetických trhov, novelizácia cenovej vyhlášky, nové typy taríf, podpora nových typov OZE, či zavádzanie aspektov dynamickej regulácie.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Veľmi oceňujem, že aj takouto formou dostal úrad možnosť prezentovať odbornej verejnosti svoj pohľad na nový balík európskej legislatívy a to najmä v oblasti jeho zásadných dopadov v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva a tepelnej energetiky a celkovo na regulačný rámec, ktorý je v kompetencii ÚRSO.“