ÚRSO v pozícii vedúceho partnera, spoločne s partnerskými inštitúciami z Talianska a Grécka, naplno uviedol do praxe twinningový projekt EÚ, zameraný na poskytovanie odbornej pomoci a budovanie kapacít dvoch orgánov štátnej správy Palestíny: PENRA (Palestínsky úrad pre energetiku a prírodné zdroje) a PERC (Palestínska regulačná rada pre elektrickú energiu).
Experti ÚRSO úspešne rozbehli twinningový projekt EÚ v Palestíne - prvé dojmy sú prekvapujúce Zobraziť galériu
Úrad tak spolu s talianskymi a gréckymi partnermi vysiela svojich odborníkov do prijímateľskej krajiny - Palestíny a poskytuje im požadované expertízy. Tu sú prvé dojmy našich expertov po ich úvodných odborných misiách v Palestíne:

„Som prekvapený veľkým potenciálom našich partnerov v Palestíne z hľadiska vedomostí i praktických riešení problémov,“ hovorí Oliver Púček, riaditeľ odboru obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla ÚRSO a v rámci twinningu komponent líder komponentu 3. „Úspech tohto projektu je dôležité posudzovať z hľadiska kvality spolupráce, ako aj praktických riešení v oblasti regulácie v Palestíne. Spolupráca sa prejavuje v dôvere v účastníkov jednotlivých misií, ako aj v kvalite a odbornosti prebiehajúcich prednášok a diskusií.“
Podľa Olivera Púčeka je dôležité nastavovať správne témy v súvislosti s obsahom komponentu, ale aj s potrebami palestínskych kolegov. „Zároveň je potrebné klásť dôraz na konkrétne otázky a problémy s ktorými sa v Palestíne stretávajú pri výkone regulovanej činnosti, pričom zo strany slovenských expertov je možné nájsť primerané riešenie aj v kontexte slovenského, prípadne európskeho právneho rozmeru.“
Oliver Púček má zatiaľ z palestínskych kolegov veľmi dobrý dojem. Potešil ho aktívny prístup. množstvo otázok a úvah vyplývajúcich z diskusií. „Je veľmi zaujímavé sledovať problémy v energetike, ako aj v spoločnosti v Palestíne, a zároveň vnímať ich podobnosť s problémami na Slovensku - vysoký rast cien energií a vstupných komodít, nedostatok kvalifikovaných odborníkov, problematickosť overovania údajov poskytnutých regulovanými subjektmi a podobne. Oceňujem aj úroveň anglického jazyka kolegov z PERC-u (palestínsky regulátor), keďže nebol potrebný ani tlmočník do arabského jazyka, nakoľko všetci účastníci misie vedeli zvládnuť aj odbornú terminológiu. Celkovo mám veľmi dobré dojmy nielen zo záujmu z palestínskej strany, ale aj z možných vzájomných profesionálnych vzťahov pri budúcej spolupráci,“ dodal Oliver Púček.

Michaela Uríčková z odboru organizácie trhu a regulačnej politiky ÚRSO, ktorá v twinnigu pôsobí ako krátkodobý expert, tiež hodnotí prvé dojmy zo spolupráce s kolegami v Palestíne ako jednoznačne pozitívne. „Svojou odbornosťou posúvajú samotný projekt dopredu. Ich ochotou spolupracovať a diskutovať praktické otázky týkajúce sa energetiky v tomto regióne napomáhajú spoločnému splneniu cieľu projektu a v nemalej miere i našim prípravám na ďalšie misie.“
Michaela Uríčková zdôrazňuje, že účasť na tomto projekte je zároveň veľkou skúsenosťou pre všetkých účastníkov. „Priznám sa, že som na začiatku mala trochu obavy, či už z krajiny ako takej a taktiež z možností spolupráce. Musím však povedať, že sa tam cítim relatívne bezpečne. A čo sa týka palestínskych kolegov, milo ma prekvapilo aj zastúpenie žien pracujúcich v tomto sektore, ich ústretový prístup k nám cudzincom a v neposlednom rade odbornosť a aktívny záujem o danú problematiku.“

Twinningový projekt EÚ v Palestíne sa pod patronátom ÚRSO začal v januári 2022 a potrvá 24 mesiacov. Úrad uspel pri výbere ešte minulý rok a pre expertov úradu je to tak po Azerbajdžane, Srbsku a Ukrajine ďalší twinning zverený na základe medzinárodnej súťaže patronátu ÚRSO zo strany EÚ.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Uvedený úspech úradu je podčiarknutý skutočnosťou, že ide o prvý projekt svojho druhu, zameraním aj veľkosťou, ktorý bude slovenský orgán štátnej správy realizovať v tomto náročnom teritóriu.“