Tohtoročné výročné Európske fórum pre reguláciu elektroenergetiky sa uskutočnilo v dňoch 09.-10.6.2022 v Ríme. Dôležitým cieľom bolo posúdenie vývoja a ďalšieho smerovania vnútorného prepojeného trhu s elektrinou, s dôrazom na spustenie projektu prepojenia trhov na báze toku (tzv. Flow-Based Day-Ahead Market Coupling) v regióne Core (kam patrí aj Slovensko), ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6.2022.
Európske fórum pre reguláciu elektroenergetiky (v prílohe závery v slovenskom jazyku) Zobraziť galériu
Fórum sa tiež zaoberalo cezhraničným obchodovaním s elektrickou energiou, najmä riadením prepojovacích kapacít a spôsobom ako organizovať trhy s elektrickou energiou, aby bol splnený cieľ v oblasti dekarbonizácie a uľahčila sa integrácia elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Úlohou regulačných orgánov je nastaviť efektívnym spôsobom tarify pri zohľadnení princípu, ktorý by odrážal náklady, a nenarušil hospodársku súťaž.

Dôležitým odkazom fóra pre zachovanie cenovej dostupnosti energií je uprednostnenie dočasného podporného opatrenia pred zásahmi na veľkoobchodných trhoch a predchádzať tak narúšaniu flexibility súčasného usporiadania trhu.

Dôležitými témami, ktorým je potrebné venovať náležitú pozornosť, je tiež zdrojová primeranosť, bezpečnosť dodávok pri podpore výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj spolupráca s tretími krajinami.

Závery fóra (v SJ) sú dostupné tu: (PDF, 167,43 kB)