Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa v dňoch 25.-26.04.2024 zúčastnil 38. zasadnutia Európskeho fóra o regulácii plynárenstva v Madride (Madridské fórum).
foto zo zasadnutia Zobraziť galériu

Fórum spája hlavné zainteresované strany európskeho energetického sektora, národné regulačné orgány, národné vlády EÚ, prevádzkovateľov prepravných systémov plynu a elektrickej energie, dodávateľov a obchodníkov, zástupcov konečných spotrebiteľov, užívateľov siete i mimovládne organizácie.

Cieľom tohtoročného zasadnutia v Madride bolo prediskutovať príležitosti a výzvy súvisiace s ďalším rozvojom či smerovaním plynárenstva v EÚ i mimo EÚ.

Závery fóra (SJ – neoficiálny preklad):

Závery 38. Madridského fóra - 1

Závery fóra (AJ):

MF 2024 Conclusions (final) - 1