Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 27.10.2023 zúčastnil podujatia HN Fórum Kam sa môžu rozvíjať regulované monopoly? V panelovej diskusii o budúcnosti sieťových monopolov sa účastníci venovali možnostiam ich rozvoja a rastu v slovenskom i európskom kontexte - tu je prehľad niektorých postojov predsedu úradu k tejto téme.
Diskusia o budúcnosti sieťových monopolov Zobraziť galériu

Predseda úradu považuje za kľúčové pre rozvoj inovatívnych riešení v oblasti sieťových monopolov vytvorenie optimálneho legislatívneho a regulačného prostredia, čo je zároveň aj jedna z dlhodobých priorít činnosti úradu.

Andrej Juris: „V súčasnosti zažívame pomerne veľkú revolúciu v energetike, kde prichádzajú nové technológie a riešenia pre odberateľov energií. Rozvoj elektromobility, decentralizovaných obnoviteľných zdrojov, uskladňovania elektriny, a elektrifikácia priemyslu si budú vyžadovať značné investície do rozšírenia energetickej infraštruktúry a zavádzania inteligentných prvkov potrebných na optimálne riadenie energetickej infraštruktúry,“ zdôrazňuje predseda úradu a pokračuje:

„Slovenská republika zároveň čelí vysokému investičnému dlhu z minulosti vo vodárenských a kanalizačných sieťach vzhľadom na aktuálne potreby vodárenských spoločností. Vyriešenie tohoto problému si bude vyžadovať užšiu spoluprácu viacerých inštitúcií pôsobiacich vo vodárenstve.  

Naša úloha ako ÚRSO je vytvoriť primeraný priestor pre investície do obnovy a rozvoja potrebnej energetickej a vodárenskej infraštruktúry ako aj posilnenia efektívnosti ich prevádzky. Z pohľadu úradu je zároveň dôležité, aby ďalší rozvoj sieťových monopolov v energetike a vodárenstve generoval prínosy pre odberateľov v podobe primeraných cien ako aj zvyšovania kvality a rozsahu ponúkaných služieb,“ uzatvára predseda úradu.