ÚRSO v súvislosti s COVID-19 upravilo úradné hodiny podateľne na každý pracovný deň v dobe od 10:00 do 14:00 hod.
COVID-19 a ÚRSO - úradné hodiny a kontakty Zobraziť galériu
ÚRSO naďalej vykonáva všetky svoje služby a vyvíja maximálne úsilie, aby na všetky podania reagoval čo najskôr. Za daných okolností môže dôjsť k oneskoreniu pri zasielaní odpovedí na podania odberateľov. Prosíme, aby ste sa v prípade potreby obrátili na URSO na e-mailovej adrese: spotrebitel@urso.gov.sk
  • Prípadne píšte na adresu:
    Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
    Bajkalská 27
    P. O. BOX 12
    820 07 Bratislava 27
 
ÚRSO ďalej dáva do pozornosti odberateľom možnosť obrátiť sa na spotrebiteľské združenia, ktoré v rámci svojej pôsobnosti ponúkajú bezplatné poradenstvo. O poradenstvo môže požiadať každý, kto má pocit, že má problém v orientovaní sa na trhu s energiami, pri úhradách za energie, prípadne že žije v zdraviu a komfortnému životu nevyhovujúcich podmienkach. Tu sú kontakty na niektoré z nich: