A2 EXIM, spol. s r.o.
Trnavská cesta 1033 , Leopoldov
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0101/2023/P (PDF)
Distribúcia
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom