A2 EXIM, spol. s r.o.
Trnavská cesta 1033 , Leopoldov
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0101/2023/P (PDF)
Distribúcia
CHEMES distribúcia, s. r. o.
Chemlonská 1 , Humenné
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0098/2023/P (PDF)
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Distribúcia
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0055/2023/P (PDF)
Distribúcia
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 05.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0022/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0050/2023/P (PDF)
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0056/2023/P (PDF)
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 05.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0072/2023/P (PDF)
Distribúcia
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 05.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0020/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0071/2023/P (PDF)
Distribúcia
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 15.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0023/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 05.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0030/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 05.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0025/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 24.01.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0062/2023/P (PDF)
Distribúcia
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 13.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0027/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 08.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0021/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0006/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom