ÚRSO sa v dňoch 14.06.2021 a 15.06.2021 zúčastnil 36. zasadnutia Európskeho fóra pre reguláciu elektroenergetiky - Florentské fórum.
Ambiciózne závery Florentského fóra Zobraziť galériu
Diskutované témy súviseli s ďalším dynamickým vývojom na trhu s energiami v EÚ a to najmä potreba odstraňovania trhových bariér brániacich zavádzaniu energií z obnoviteľných zdrojov nákladovo efektívnym spôsobom a pripravovaný balík pre dekarbonizáciu trhov s vodíkom a plynom.

Dôležitým odkazom fóra, aj pre činnosť ÚRSO, je ďalšie posilňovanie monitorovacej a kontrolnej aktivity pre včasnú implementáciu sieťových predpisov a usmernení pre regulované subjekty.

Florentské fórum naďalej kladie významný dôraz na pokračovanie maximálneho úsilia pri budovaní cezhraničného prepojenia sústav a s tým spojené zvyšovanie kvality interoperability a výmeny informačných tokov.

Kompletné závery Florentského fóra nájdete tu.