Cieľom ÚRSO je transparentne a pravidelne informovať odbornú ako aj laickú verejnosť, o tom, koľko financií ide v skutočnosti na túto podporu, nakoľko ju financujú sami odberatelia vo svojich účtoch za elektrinu v rámci tzv. tarify za prevádzkovanie systému.
Aktualizovaný stav finančných zdrojov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET (za september 2021) Zobraziť galériu
Vzhľadom na pripravované „umorenie“ historických dlhov TPS a na extrémne turbulencie cien elektriny na krátkodobom trhu, najmä v posledných mesiacoch, úrad detailne preveril reporting systému podpory výroby elektriny z OZE a VUKVET a prehodnotil spôsob vykazovania a reportovania jednotlivých parametrov. Výsledkom je upravená predikcia bilancie systému TPS v roku 2021 v súlade s aktuálne platným právnym rámcom a reflektujúca dynamický vývoj na trhu s elektrinou v priebehu tohto roka.

Aktualizovaný stav finančných zdrojov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET za september 2021 nájdete tu: (pdf, 417,19 kB)