Top tlačové správy

Tlačové správy

Nahlasovanie určených údajov o odberných miestach (OM), ako aj ich priebežná aktualizácia v prípade zmien, sú podľa pravidiel trhu s elektrinou úlohou všetkých dodávateľov elektriny, ktorí prevzali za dané odberné miesta zodpovednosť za odchýlku. Presnosť a aktuálnosť údajov o odberných miestach sú dôležité aj v kontexte implementácie opatrení, ktoré navrhuje Vláda SR s cieľom kompenzovať extrémny rast veľkoobchodných cien elektriny na koncových odberateľov v domácnostiach a mimo domácností v roku 2023.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyzýva všetkých účastníkov ročného výberového konania na obstaranie podporných služieb (ďalej len „PpS“) organizovaného spoločnosťou SEPS a.s. na rok 2023, aby pristupovali ku každej fáze procesu ročného výberového konania na obstaranie PpS na rok 2023 zodpovedne a hospodárne.
Úrad podporuje zaujímavé aktivity, ktoré pomáhajú odberateľom pri optimalizácii ich nákladov na energie. Projekt CLEAR-X sa týka skupinového nakupovania výrobkov a služieb a je pravidelnou aktivitou mnohých európskych spotrebiteľských organizácií, pretože prináša výhody a benefity pre združených spotrebiteľov a podporuje ho Európska komisia. Projekt CLEAR-X je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 10.11.2022 zúčastnil tlačovej konferencie so zástupcami médií a odpovedal na ich otázky v súvislosti s energetickou konferenciou ENERGY MANIFEST Fórum 2022 ako aj ohľadom riešenia súčasnej situácie s nastavovaním cien energií v SR.
Dňa 09. 11. 2022 sa predseda úradu Andrej Juris za prítomnosti ministra hospodárstva Karla Hirmana a štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka zúčastnil v budove Národnej rady Slovenskej republiky rokovania Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Témou bolo riešenie cien energií pre občanov, verejný a komerčný sektor.