Top tlačové správy

ÚRSO upozorňuje, že proces regulácie cien elektriny na budúci rok sa začína už dnes, 01.08. 2022, pričom absentujú pravidlá pre implementáciu Memoranda o porozumení so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. Bez riadneho prijatia mimoriadnych opatrení v tejto oblasti pritom hrozí pre jednu bežnú domácnosť nárast ročných nákladov na energie až o 1782 eur (pozrite si modelový príklad).
Zlá správa je, že ÚRSO vo svojej aktuálnej analýze potvrdzuje svoje odhady z apríla 2022, podľa ktorých hrozí slovenským domácnostiam v roku 2023 skutočne dramatické zvýšenie regulovaných cien energií.
Dobrá správa je, že štát pripravuje viacero zásadných opatrení na minimalizáciu dopadov na odberateľov, ktoré, ak sa dotiahnu do praxe, slovenským domácnostiam významne pomôžu.
ÚRSO ich uvádza v najnovšej v analýze.

Tlačové správy

Dňom 01.07.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zmenil svoje sídlo a korešpondenčnú adresu: Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3.
Dňa 27.06.2022 sa uskutočnilo medzinárodné online rokovanie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia ÚRSO na čele s jeho predsedom Andrejom Jurisom a tiež vedúci predstavitelia spoločnosti OKTE, a.s. Za Ukrajinu to boli predstavitelia ministerstva pre energetiku, regulačného úradu NEURC, a zástupcovia prevádzkovateľa trhu s elektrinou OREE. Cieľom podujatia bolo oboznámenie sa s fungovaním trhov v oboch krajinách a prehĺbenie vzájomnej spolupráce.