Top tlačové správy

Naďalej žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne e-mailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Tlačové správy

Podpredsedovi Regulačnej rady Milanovi Krajčovičovi (člen Rady od 11.06.2015) a členovi Regulačnej rady Miroslavovi Dudlákovi (člen Rady od 01.08.2020) zaniklo v zmysle platnej legislatívy ku dňu 10.06.2021 ich členstvo v Regulačnej rade uplynutím ich funkčného obdobia.