Top tlačové správy

Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 09.09.2012 zúčastnil workshopu “Fit for 55” a slovenská energetika, ktorý sa venoval novému balíku európskej legislatívy a jeho možným dopadom na firemný sektor a domácnosti v Slovenskej republike.
Naďalej žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne e-mailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Tlačové správy

Úrad sa pri realizácii schémy Regulačného sandboxu, ktorá má podporiť inovácie v regulovaných odvetviach v Slovenskej republike, rozhodol pristúpiť k ďalšiemu kroku - po dôkladnom vyhodnotení spätnej väzby z verejnej konzultácie, aktuálne otvára možnosť prihlásiť sa do Regulačného sandboxu pre všetkých záujemcov.