HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 23.07.2013
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.07.2013
Poznámka:
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 02.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0015/2022/P-ZK (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0015/2022/P-ZR
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 19.08.2013
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0010/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0010/2022/P-ZR
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 28.08.2013
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 20.09.2013
Poznámka: , doplnenie k číslu 0003/2013/P-PP
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 28.10.2013