ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 01.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0004/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0007/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0007/2022/P-ZR
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 30.04.2013
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 05.06.2014
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 01.10.2015
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 14.09.2016
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 07.12.2017
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava
Dátum: 24.05.2018
Poznámka:
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 18.06.2019
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 07.08.2020
Poznámka:
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 30.11.2021
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 01.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0006/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0006/2022/P-ZR
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 07.05.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0004/2022/P-ZR
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 11.06.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0008/2013/P-PP zo dňa 27.05.2013
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 12.11.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0008/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0008/2023/P-ZR
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka:
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 02.07.2018
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 02.09.2020
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 08.12.2021
Poznámka: , Zmena rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/P-PP (PDF)
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 15.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0006/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2022/P-ZR
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Miletičova 10, Bratislava
Dátum: 23.05.2013
Poznámka: