DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.01.2023
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 22.04.2013
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 31.01.2014
Poznámka: , Doplnenie a zmena rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 27.03.2015
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 30.05.2016
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 07.04.2017
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 18.04.2018
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 30.04.2019
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 03.07.2020
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 06.10.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2021/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0006/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0006/2023/P-ZR
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 13.06.2022
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 01.03.2023
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 22.04.2013
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 27.03.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0045/2013/P-PP
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 10.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0011/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0011/2023/P-ZR
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 14.06.2016
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 25.04.2017
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 18.05.2018
Poznámka:
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 07.05.2019
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 17.07.2020