Zástupcovia ÚRSO na čele s jeho predsedom Andrejom Jurisom prijali dňa 08.09.2021 na pôde úradu v Bratislave delegáciu štátnych orgánov Gruzínska a Kosova.
Návšteva delegácie štátnych orgánov Gruzínska a Kosova Zobraziť galériu
Návšteva zástupcov Ministerstva hospodárstva a udržateľného rozvoja a Ministerstva regionálneho rozvoja z Gruzínska a Kosova sa konala v rámci programu Civil Servants Mobility Program, ktorý vznikol na základe medzivládnej dohody krajín V4 a Ukrajiny a ktorý financuje Medzinárodný vyšehradský fond. Zástupcovia úradu predstavili delegácii základné princípy fungovania úradu, jeho priority, súčasné a budúce výzvy najmä v kontexte domáceho i európskeho vývoja regulácie v sektoroch plynárenstva a elektroenergetiky. Členovia zahraničnej delegácie mali množstvo vecných a konkrétnych otázok, diskusia bola odborná a otvorená. Obe strany hodnotili vzájomné stretnutie po jeho ukončení ako veľmi pozitívne.