Užitočné rady pred uzavretím zmluvy

 • overte si totožnosť osoby, ktorá prichádza s určitou ponukou, najčastejšie s ponukou na lacnejšie energie; na požiadanie by sa Vám takáto osoba mala preukázať aj preukazom spoločnosti, ktorú zastupuje,
 • nebojte sa opýtať na nejasnosti zmluvy pred jej podpísaním a dožadujte sa kompletných a určitých odpovedí na Vaše otázky,
 • snažte sa odolať nátlakovým metódam zo strany osoby pri naštudovaní zmluvy,
 • nechajte si čas na rozmyslenie; neunáhlite sa ,podpis zmluvy s novým dodávateľom možno odložiť na iný dohodnutý termín,
 • dôkladne si preštudujte aj,  ustanovenia napísané drobnými písmenami, resp. na osobitných listoch či stranách, ako všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú často súčasťou zmluvy,
 • zapamätajte si, že ustanovenie o predmete zmluvy a o cene nemôže byť napísané menším písmom ako iné časti tejto zmluvy s výnimkou názvu a označení častí zmluvy; zmluva, ktorá nespĺňa uvedenú podmienku je neplatná,
 • ak návrh zmluvy nie je prijateľný alebo sa javí ako nevýhodný pre Vás  navrhnite zmenu podmienok zmluvy; predtlačený návrh nemusí byť definitívny a konečný,
 • skontrolujte si v zmluve na akú dobu sa uzatvára, noví alternatívni dodávatelia často uprednostňujú zmluvy na dobu určitú (1, 2 až 5 rokov), ktoré potom nie je možné kedykoľvek vypovedať, resp. len zo zákonných dôvodov alebo po zaplatení sankčného poplatku,
 • preverte si samotného dodávateľa energií, jeho povesť a finančnú situáciu,
 • nebojte sa trvať na tom, aby pri prezentovaní ponuky a podpisovaní zmluvy bola prítomná aj ďalšia osoba,
 • počítajte ceny spoločne aj s vlastnými poznámkami a kalkulačkou.

Pred podpisom zmluvy s novým dodávateľom je potrebné si dôkladne zvážiť výhodnosť zmeny dodávateľa. Pre tento účel úrad zverejnil na svojej stránke aj cenovú kalkulačku a Zoznam dodávateľov plynu poskytujúcich univerzálnu službuZoznam dodávateľov elektriny poskytujúcich univerzálnu službu s odkazom na ich webové sídla.

Podrobnejšie informácie o zmene dodávateľa nájdete v priloženom dokumente - Príručka pre spotrebiteľov - užitočné informácie pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti [2020] (pdf)

Podpisom zmluvy sa odberateľ zaväzuje dodržiavať obchodné podmienky nového dodávateľa. Obchodné podmienky jednotlivých dodávateľov energií, schvaľované rozhodnutím úradu, sú zverejnené na stránke úradu: