V dňoch 11. - 12.05.2023 sa v Madride uskutočnilo 37. zasadnutie Európskeho regulačného fóra pre plyn - Madridské fórum. V kontexte prebiehajúcich rokovaní o podmienkach nového Plynárenského balíka, dekarbonizácie a snahy o prechod na čistú energiu boli hlavnými témami riešenie energetickej závislosti od zemného plynu, možnosti úpravy plynárenskej infraštruktúry s cieľom vyhnúť sa uviaznutým aktívam a pripraviť tak prepravný systém na nové médiá (H2, biometán...).
alaska-gd0304cfde_1280 Zobraziť galériu

Energetická transformácia, ktorá je potrebná na splnenie európskych klimatických cieľov,
sa bude implementovať progresívne; a dôležitým prvkom je hľadanie primeraného spôsobu implementácie vyvolaných masívnych investícií. Neexistuje jedno univerzálne riešenie, ale možnosti riešenia si každý členský štát rozvrhne sám so zohľadnením národných špecifík trhu.

Elektrifikácia a postupné zavádzanie vodíka na jednotný európsky trh je výzvou aj pre regulátorov, ktorých prioritou je nastaviť dobre fungujúce pravidlá trhu a cenovo dostupnú energiu pre konečného spotrebiteľa.

Podpora nových trendov v energetike, sa aspoň nateraz nezaobíde bez uskladňovacích kapacít na zemný plyn, ktoré sú i napriek postupnému zavádzaniu batérií, využívania e-mobility dôležité pre bezpečnosť dodávok energií v Európe.

Neoficiálny preklad záverov MF tu (pdf):Madridské forum 11.-12.5.2023 2023 SJ