STEFE SK, a. s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 16.03.2009
Poznámka:
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 1335/21, Zvolen
Dátum: 01.04.2009
Poznámka:
Bytový podnik Brezová, spol. s r.o.
Družstevná 585/9, Brezová pod Bradlom
Dátum: 07.04.2009
Poznámka:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 04.05.2009
Poznámka:
MsBP a ĽP - Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s.r.o.
Záhradnícka 69/2986, Hurbanovo
Dátum: 04.05.2009
Poznámka:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 04.05.2009
Poznámka:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 04.05.2009
Poznámka:
Chemko, a. s. Strážske
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 11.05.2009
Poznámka:
Chemko, a. s. Strážske
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 11.05.2009
Poznámka:
Lumen Energy a.s., organizačná zložka
Račianska 155, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 13.05.2009
Poznámka:
CONECT TRADE, s.r.o.
Grösslingova 4, Bratislava
Dátum: 13.05.2009
Poznámka:
Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s.
Kresánkova 1, Bratislava
Dátum: 13.05.2009
Poznámka:
MEDIAL BYT, družstvo
Plynárenská č. 3, Bratislava
Dátum: 20.05.2009
Poznámka:
Skanska BS a.s.
Košovská cesta 16, Prievidza
Dátum: 18.06.2009
Poznámka:
Družstvo PD-21
Tranovského 51, Bratislava
0009/2009/P-PE
Dátum: 22.06.2009
Poznámka:
Mestské služby Jelšava
Tomášikova 688, Jelšava
Dátum: 03.07.2009
Poznámka:
Podielnicke družstvo DUNAJ
Vývojova 852, Bratislava - Rusovce
Dátum: 06.07.2009
Poznámka:
Roľnícke družstvo podielníkov v Koši
Okružná 784/42, Koš
0018/2009/N-ZP
Dátum: 09.07.2009
Poznámka:
CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s r.o.
Budatínska 35, Bratislava
Dátum: 09.07.2009
Poznámka:
RYVOLA SLOVAKIA s.r.o.
Bratislava
0019/2009/N-ZP
Dátum: 16.07.2009
Poznámka: