BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 1335/21, Zvolen
Dátum: 01.04.2009
Poznámka:
Technický a bytový podnik, spol. s r.o.
J. Dalloša 1189, Sládkovičovo
Dátum: 02.02.2010
Poznámka:
Chirana-Dental, s.r.o.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 17.12.2010
Poznámka:
SLOVENERGO spol. s r.o.
Ružová dolina 10, Bratislava
Dátum: 16.01.2012
Poznámka:
SAIDA s.r.o.
Prešovská 39A, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 09.01.2012
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 21.12.2012
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 28.02.2013
Poznámka:
LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Kráľová Lehota 176, Kráľová Lehota
Dátum: 08.02.2013
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
Gen. M. R. Štefánika 3056, Trenčín
0001/2013/N-ZP
Dátum: 25.02.2013
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 07.01.2013
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.02.2013
Poznámka:
Belfein Slovakia, a.s.
Andreja Hlinku 3, Čadca
Dátum: 15.11.2013
Poznámka:
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Daxnerova 756, Tisovec
Dátum: 02.12.2013
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 12.06.2014
Poznámka:
PPC Investments, a. s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 28.01.2014
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
Dátum: 09.01.2014
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 09.01.2014
Poznámka:
EDISON TRADING, S.p.A., organizačná zložka
Laurinská 18, Bratislava
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 03.03.2014
Poznámka: