Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 21.12.2012
Poznámka:
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.
Mierová 34, Humenné
Dátum: 13.12.2012
Poznámka:
Max-Pro s.r.o.
Murgašova 3, Košice
Dátum: 13.12.2012
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 12.12.2012
Poznámka:
Lumius Slovakia, s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 05.12.2012
Poznámka:
AC energia s. r. o.
Koceľova 5726/17A, Bratislava
Dátum: 05.12.2012
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 04.12.2012
Poznámka:
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.
Mierová 34, Humenné
Dátum: 04.12.2012
Poznámka:
ALPIQ ENERGY SE, o. z.
Röntgenova 26, Bratislava
Dátum: 04.12.2012
Poznámka:
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 28.11.2012
Poznámka:
BIMPEX, s.r.o.
Budovateľská 63, Prešov
Dátum: 28.11.2012
Poznámka:
M FAM, s.r.o.
Na Košarisku 28, Košice
Dátum: 28.11.2012
Poznámka:
Biotika a.s.
Slovenská Ľupča 566
Dátum: 15.11.2012
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 09.11.2012
Poznámka:
Obaly S O L O , s.r.o.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 09.11.2012
Poznámka:
PRENOSOVÁ - SK, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 09.11.2012
Poznámka:
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 06.11.2012
Poznámka:
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Záhradnícka 72, Bratislava
Dátum: 05.11.2012
Poznámka:
Heliopark 1, s.r.o.
Sad SNP 663/18, Žilina
Dátum: 05.11.2012
Poznámka:
Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited - Slovak Branch, organizačná zložka
Panenská 21, Bratislava
Dátum: 05.11.2012
Poznámka: