TERMO B.B. s.r.o.
Gerlachovská 7, Banská Bystrica
Dátum: 20.05.2015
Poznámka:
DARD, spol. s r.o.
Gercenova 21, Bratislava
Dátum: 20.05.2015
Poznámka:
Slovalco, a.s.
Priemyselná 14, Žiar nad Hronom
Dátum: 20.05.2015
Poznámka:
Slovak Energy s. r. o.
Röntgenova 28, Bratislava
Dátum: 20.05.2015
Poznámka:
TOP PELET, s.r.o.
Družstevná 501, Krnča
Dátum: 20.05.2015
Poznámka:
Smrečina Hofatex, a.s.
Panenská 24, Bratislava
Dátum: 19.05.2015
Poznámka:
ENERGOSERVIS, s.r.o.
Pod Zečákom 53, Bratislava
Dátum: 19.05.2015
Poznámka:
Trnavská ekologická spoločnosť s.r.o.
Priemyselná 5/C, Trnava
Dátum: 19.05.2015
Poznámka:
PowerCo, s.r.o.
Bakossova 3/I, Banská Bystrica
Dátum: 19.05.2015
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 19.05.2015
Poznámka:
CALOR, s.r.o.
Športová 1, Komárno
Dátum: 19.05.2015
Poznámka:
Danubian Biogas s.r.o.
Teslova 19, Bratislava
Dátum: 19.05.2015
Poznámka:
Enel Trade S. p. A., organizačná zložka
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 19.05.2015
Poznámka:
ECO PWR, s. r. o.
Dunajské nábrežie 10, Komárno
Dátum: 19.05.2015
Poznámka:
SOLID C.A.H., s.r.o.
Černyševského 21, Bratislava
Dátum: 19.05.2015
Poznámka:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Limbová 1, Bratislava
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
TT - KOMFORT s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
PowerCo, s.r.o.
Bakossova 3/I, Banská Bystrica
Dátum: 18.05.2015
Poznámka:
Komes Plus s.r.o.
SNP 6, Rozhanovce
Dátum: 18.05.2015
Poznámka: