KEMAX SK s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 20.02.2012
Poznámka:
Prešovská správcovská a realitná spoločnosť, a.s.
Sládkovičova 1947/10, Košice
Dátum: 20.02.2012
Poznámka:
E.P.E., s.r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 21.02.2012
Poznámka:
GEMCASS PROGRESS, s.r.o.
Talinská 9, Košice
Dátum: 21.02.2012
Poznámka:
INMART a.s.
Vranovská 6, Bratislava
0002/2012/N-ZP
Dátum: 23.02.2012
Poznámka:
BASTAV, s.r.o.
Hrabiny 1057, Tisovec
Dátum: 14.03.2012
Poznámka:
P M, s.r.o.
Hrabiny 1057, Tisovec
Dátum: 14.03.2012
Poznámka:
SEP, a.s.
Kálov 4, Žilina
Dátum: 19.03.2012
Poznámka:
IMG ENERGIE, s.r.o.
Palúčanská 371/54, Liptovský Mikuláš
0004/2012/N-ZP
Dátum: 20.03.2012
Poznámka:
RoTTeL, s.r.o. v konkurze
Petrovanská 34, Prešov
Dátum: 21.03.2012
Poznámka:
RoTTeL, s.r.o. v konkurze
Petrovanská 34, Prešov
Dátum: 21.03.2012
Poznámka:
MT GAS s.r.o.
Tatranská 33, Banská Bystrica
Dátum: 21.03.2012
Poznámka:
Obec Cinobaňa
Cinobaňa
0005/2012/N-ZP
Dátum: 26.03.2012
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
Rohožník
Dátum: 29.03.2012
Poznámka:
Max-Pro s.r.o.
Murgašova 3, Košice
Dátum: 10.04.2012
Poznámka:
Lumen Energy SR, a.s.
Pražská 11, Bratislava
Dátum: 16.04.2012
Poznámka:
Piták Jozef
Rabčice 579, Rabčice
Dátum: 18.04.2012
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 30.04.2012
Poznámka:
BRASOL s. r. o.
Ružová dolina 25, Bratislava
Dátum: 02.05.2012
Poznámka:
BRASOL s. r. o.
Ružová dolina 25, Bratislava
Dátum: 02.05.2012
Poznámka: