JLN Invest, s. r. o.
Zelená 2, Bratislava
Dátum: 19.01.2012
Poznámka:
MET Slovakia, a. s.
Sasinkova 12, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
SUPERFICIES, a. s.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
DESTINY FINANCE, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
TFR a. s.
Račianska 109/B, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o.
Priemyselný areál 3677, Kolárovo
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
ARETEX, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
RASTIP, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
PASPOL SK, spol. s r.o.
420, Pravenec
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
Geosolix s.r.o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
TYCOON MANAGEMENT, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
SOL ENERGY, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
SAIDA s.r.o.
Prešovská 39A, Bratislava
Dátum: 24.01.2012
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 26.01.2012
Poznámka:
CS POWER s.r.o.
Košická 6, Bratislava
Dátum: 26.01.2012
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 06.02.2012
Poznámka:
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 06.02.2012
Poznámka:
TENERGO Brno, a.s. organizačná zložka zahraničnej osoby
Hečkova 2, Martin
0003/2012/N-ZP
Dátum: 06.02.2012
Poznámka:
BEMAX SK s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 20.02.2012
Poznámka:
IFM International Facility Management, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 20.02.2012
Poznámka: