Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, Bratislava
Dátum: 24.08.2010
Poznámka:
Fodorová Eva - PENTAS
Pod záhradami 308, Vrakúň
Dátum: 24.08.2010
Poznámka:
Energoslužby, a.s.
J. Bottu 2, Trnava
Dátum: 02.09.2010
Poznámka:
IMG ENERGIE, s.r.o.
Palúčanská 371/54, Liptovský Mikuláš
Dátum: 08.10.2010
Poznámka:
SHP Harmanec, a.s.
Harmanec
Dátum: 22.10.2010
Poznámka:
Heineken Slovensko, a.s.
Novozámocká 2, Hurbanovo
Dátum: 02.12.2010
Poznámka:
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.
Turňa nad Bodvou 654, Turňa nad Bodvou
Dátum: 03.12.2010
Poznámka:
M&V Potentia, s.r.o.
Klincová 5, Bratislava
Dátum: 07.12.2010
Poznámka:
HYDRONIKA DEE, a.s.
Gogoľova 18, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 13.12.2010
Poznámka:
Chirana-Dental, s.r.o.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 17.12.2010
Poznámka:
Chirana-Dental, s.r.o.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 28.12.2010
Poznámka:
Johns Manville Slovakia, a.s.
Strojárenská 1, Trnava
Dátum: 28.12.2010
Poznámka:
FORTUNAE, s.r.o.
Ludanská 2007/2, Levice
Dátum: 31.12.2010
Poznámka:
LEVEN, a.s.
Miletičova 24, Bratislava
Dátum: 03.02.2011
Poznámka:
Hotely SK, s.r.o.
Koceľova 8, Nitra
Dátum: 15.02.2011
Poznámka:
Stavebné bytové družstvo Brezno
Malinovského 12, Brezno
Dátum: 18.02.2011
Poznámka:
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Na letisko 100, Poprad
Dátum: 01.03.2011
Poznámka:
Fakultná nemocnoca s poliklinikou F. D. Roosevelta
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1, Banská Bystrica
Dátum: 10.03.2011
Poznámka:
THORMA Výroba, k.s.
Šávoľská cesta 1, Fiľakovo
Dátum: 24.03.2011
Poznámka:
THORMA Výroba, k.s.
Šávoľská cesta 1, Fiľakovo
Dátum: 25.03.2011
Poznámka: